Bản quyền

Website/ ứng dụng BacsiLien.com (“Nền tảng”) là tài sản của Công ty TNHH TNT Việt Nam. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm các nền tảng của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng dưới đây.

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

1. Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng website, BacsiLien.com có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho BacsiLien.com khi đăng ký, đặt các dịch vụ…

Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

2. Quy định về nội dung thông tin

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua website của BacsiLien.com và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với BacsiLien.com cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng website trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng website để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

  • Chứa các thông tin quảng cáo;
  • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt Nam;
  • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhân;
  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng;
  • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của nền tảng.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, BacsiLien.com sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Tuyên bố từ chối

BacsiLien.com có các biện pháp bảo mật phù hợp và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, BacsiLien.com không thể đảm bảo tuyệt đối website khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

BacsiLien.com không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên các nền tảng này. Định kỳ BacsiLien.com sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, YouMed sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ các nền tảng này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, BacsiLien.com hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Các nền tảng của BacsiLien.com có thể chứa các đường liên kết đến các website khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của BacsiLien.com hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, BacsiLien.com không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các website liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các website đó.

4. Các thay đổi trên các nền tảng của BacsiLien.com

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

5. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng BacsiLien.com sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

6. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang BacsiLien.com.

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ YouMed vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của YouMed hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Bạn không được sử dụng thông tin trên các nền tảng này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

7. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên các nền tảng của BacsiLien.com có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các nền tảng này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng, bạn đồng ý tuân thủ và có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.